BÄTTRE HÄLSA, MINDRE STRESS OCH ÖKAT ENGAGEMANG

Kontakta oss

46% av era sjukskrivningar är stress idag. Och 34% av era medarbetare ligger i riskzonen för skadlig stress, dessa är sjuknärvarande.

Detta ger självklart negativ påverkan på engagemang, kreativitet, produktivitet och givetvis sjukfrånvaron.

Breathe hjälper er till lägre stress med ökad kreativitet och engagemang som följd.

Ni får en kostnadseffektiv proaktiv lösning, istället för dyra reaktiva problem.

Källa:
1. Enligt Försäkringskassan var 179.121 sjukskriva 2017. 46% av dessa är stressrelaterade
2. Arbetsmiljöverket, av.se

  1. Lohela Karlsson M Hagberg J, Bergstrom G. Production lose among employees perceiving work environment problems.

Bättre hälsa ger bättre organisationer

Om medarbetarna mår bra – kan organisationen må bra.

Det är friska och engagerade medarbetarna som skapar
lönsamhet till organisationen genom att skapa värde till kunden.

Medarbetarhälsa byggs bäst på självledarskap, dvs att jag som medarbetare tar ansvar för min hälsa. Samtidigt skall jag som medarbetare få stöd och hjälp av organisationen, om det behövs. Och hjälps vi åt, kan vi skapa bra hälsa för alla!

Det är som när vi flyger – ta på din egen syrgasmask först, innan du hjälper andra. Detta hjälper Breathe dig med.

Mind Your Own Business.

Bättre stöd till chefer för bättre team

Om du som chef kan stötta dina medarbetare på bästa sätt, får du gladare medarbetare och bättre resultat.

Breathe ger dig som chef bättre möjligheter att se hur ditt team mår. Baserat på Breathes AI-analyser, kan du i realtid, följa hälsa, stress och engagemang. Du får prognoser, riskanalyser och 1a hjälpen kring hälsa om det skulle behövas.

För samma kostnad som en kopp kaffe om dagen, får du hjälp så du kan fokusera på det du är bästa på.

Du har kanske att sett studier som visar att glada medarbetare ger bättre samarbete och produktivitet? Studier vid Harvard Business Scholl visar på försäljningsförbättring på 37%, produktivitetsförbättring på 31% och kvalitetsförbättring på 19%.* Förutom de kostnader & problem för stress och ohälsa som du undviker.

Breathe ger dig proaktiva möjligheter istället för reaktiva problem.

Proaktiva beslut ger ökad produktivitet

Om du som chef, kunde få visualiseringar, prognoser och kalkyler kring hälsa, och förstå orsak – verkan förhållande! – Hur mycket skulle det hjälpa dig?

Breathe ger dig som chef med ansvar för medarbetarna och deras hälsa, visualiseringar och statistiska analyser av hälsa, stress och engagemang.

Du får också analyser som visar samband mellan faktorer som finns i organisationen. I våra analyser ingår också prognoser, risknivå och beräkningar av kostnader för ohälsa i organisationen.

Tänk dig att du kan se hur medarbetarhälsa & skadlig stress kommer att utvecklas, och du kan se vilka faktorer som har störst påverkan på hälsan. Då kunde du fatta beslut om förbättringar innan skada & problem uppstår. Vi tycker det är ganska häftigt.

Jämför beslutsprocessen när skrivaren krånglar, med beslutsprocessen hur vi hanterar en medarbetare som inte mår bra. Är besluten lika snabba och effektiva?

Äntligen kan HR, CFO, ledningsgrupp och VD få underlag för en riktig dialog – var ger våra investeringar bäst avkastning!

för en riktig dialog – var ger våra investeringar bäst avkastning

”Employees first, customer second” – Richard Branson

Hur fungerar Breathe?

Breathe är ett psykologiskt självskattningsinstrument som är inbyggt i en APP. Vi har lagt mycket tid och pengar på att ta fram de bästa frågorna för att hjälpa dig som användare på bästa sätt.

Vårt främsta fokus är att förhindra skadlig stress. Nu tänker du kanske att du inte har några problem med stress och hälsa. Ungefär så tänker mer än 70-80.000 svenskar som varje år måste sjukskrivas för stressrelaterade sjukdom!

Skadlig stress börjar ofta med återkommande förkylningar, du känner dig trött trots du sovit, du eller din omgivning upplever kanske en ökad irriterad eller så är du bara bara ofokuserad och du förstår inte varför.

Även om du inte har stressproblem, så hjälper du dina kollegor genom att använda instrumentet.

Dina svar analyseras av algoritmer (maskininlärning & AI) som vi utvecklat baserat på statiska analyser av hälsa och stress under 3 år. Dessa algoritmer styr frågor och feedback till dig. Frågor och feedback är vetenskapligt baserat och vi har bland annat använt den senaste forskningen kring Positiv Psykologi.

Kanske är du ofokuserad och då får du analys och vetenskapligt baserat stöd för bättre koncentration. Vi stödjer helt enkelt dig och din organisation till bättre & hållbar hälsa.

Kontakta oss idag om du vill veta mer, skriv till hello@breathemedtech.com

(vi lovar att vi inte spammar dig och delar inte dina uppgifter med någon annan. Läs mer unde Privacy Policy

Google’s strategy is simple, subtle, and replicable

Simple nudging improved what Google employeer eat. Google’s strategy is simple, subtle, and replicable. Make is easy to eat healthy. Now Google Sweden is using Breathemedtech.com to nudge their employee to better health and productivity through less stress....

Brist på sömn leder både till sämre hälsa och sämre kognitiv förmåga.

Forskningsprojektet, ”Samband mellan sömn, yrke och hälsa” som genomförts vid Uppsala universitet av docent Christian Benedict, visar hur sömnbrist påverkar stress, inlärning och arbetsprestation. Vi vet sedan tidigare studier att arbetsmiljön är viktig för sömnen....

Sömnbrist leder till sämre kognitiv förmåga

Brist på sömn leder både till sämre hälsa och sämre kognitiv förmåga. Forskningsprojektet, “Samband mellan sömn, yrke och hälsa” som genomförts vid Uppsala universitet av docent Christian Benedict, visar hur sömnbrist påverkar stress, inlärning och arbetsprestation….

Breathe –
Den proaktiva hälsoförsäkringen