Breathe – En digital lösning för ökat välmående och mindre stress

Breathe lösning hjälper dig skapa ökat välmående, engagemang och bättre produktivitet genom minskad stress.

Våra analyser, och digitala interventioner stödjer medarbetaren till bättre hälsa genom ökat självledarskap.

Baserat på avancerad analys får medarbetare, linjechefer och ledning datastöd för bättre beslut med bättre resultat.

Stressnivå den senaste veckan

32 Moderate

Är du stressad? Gör vår stresstest och få svar och jämförelse med andra.

Testet är validerat och du får jämförelse med andra som gjort testet. Du kan komma tillbaka och göra testet så ofta du vill för att följa din utveckling.

Mät din stress nu och du har resultatet i din mail om 1 minut. Det är snabbt, enkelt och gratis.

Avancerad analys hjälper dig skapa bättre hälsa, motivation och personligt ledarskap.

Vi har forskat och studerat stress sedan 2015. Våra studier har gett en avancerad och evidensbaserad lösning för att analysera om och var det finns skadlig stress.

Baserat på vår forskning kan vi visa var orsakerna till stress finns. Inga mer gissningar, bara bättre beslut för bättre resultat.

Slipp frånvaro och gnissel på arbetsplatsen. Arbeta förebyggande för hållbar hälsa och lönsamhet.

 

En digital hälsocoach som stödjer medarbetaren till ökat självledarskap och bättre hälsa.

Genom frågor, analys, nudging och feedback har vi visat 18% lägre stress på bara 30 dagar.

Gör som andra ledande organisationer. Förbättra hälsa, engagemang och lönsamhet genom att kontinuerligt arbeta med beteendeförbättringar i er organisation.

Vår analys visar vad som verkligen ger resultat.
Inga fler gissningar –
Fatta faktabaserade beslut.

Genom forskning och studier har vi identifierat de viktigaste kategorierna för skadlig stress.

Vår analys visar dig vilka områden som skall prioriteras och vad ni kan vänta med.

Breathe hjälper er med bättre hälsa och lönsamhet genom kostnadseffektiva förebyggande åtgärder. 

Breathe analys visar risk

Det är inte en orsak till att någon blir utbränd. Forskningen visar att det är en kombination med orsaker under lång tid som skapar utmattningssyndrom.

Vi har identifierat de viktigaste orsaksområdena. Vi analyserar dessa över tid och kan därmed ge dig en riskanalys innan någon blir utbränd.

Förebyggande möjligheter istället för reaktiva problem.

Hur många ligger i riskzonen?

Du vet att cirka hälften av alla sjukskrivningar beror på stress.

Men vet du hur många som ligger i riskzonen för skadlig stress? Och vet du vad du skall göra åt det?

Forskning från bland annat Karolinska Institutet visar att en tredjedel av alla medarbetare mår så dåligt att de riskerar att bli sjukskrivna.

Och detta är ofta dina mest engagerade medarbetare!

Stressade medarbetare gör mer fel, eller som
Robert Sapolsky världsledande stressforskare säger, de ”fattar korkade beslut”.

Arbeta smart, arbeta med faktabaserade förebyggande beslut för hållbar hälsa och lönsamhet.

46% Sjukskrivna

34% Sjuknärvarande

Patricia Industries, som är en del av Investor AB, tror på en stark koppling mellan hållbarhet och lönsamhet. Hållbarhetsarbetet börjar redan hos medarbetarna. Därför använder Patricia Industries Breathe för att stötta hållbar hälsa och därigenom undvika skadlig stress hos medarbetarna. 


GOOGLE

Google har en av de mest högpresterande kulturerna i företagsvärlden. De ligger också bland de företag som har bäst medarbetarnöjdhet. 

Google i Sverige ser nyttan av att mäta och analysera stress för att kunna arbeta förebyggande med hjälp av Breathe

Investering i förebyggande hälsa med kontinuerligt förbättringsarbete
ger kraftig EBIT förbättring.

Vad:

Digital analyser (psykometrisk undersökning) och interventioner  med fokus på stress, självledarskap och välmående.

Tid:

Beroende på tjänst så tar det 10 sekunder eller 10 minuter att svara på enkäten och förbättra hälsan.

Vad ni får:

Rapport med avancerad statistisk analys av de viktigaste kategorierna kring stress, emotionell intelligens och välmående.

Analysen ger också förslag på de mest kostnadseffektiva åtgärderna baserat på hur era medarbetare mår.

Alternativkostnad:

En utbränd medarbetare kostar ca 400.000kr enligt Arbetsmiljöverket

Kostnadsberäkning av stress:

38% produktivitetsförlust hos de 34% är stressade som är
stressade. Kalkylerad  lönekostnaden, inkl skatt är 40.000kr/mån.

Detta ger kalkylerade produktivitetsförlust om 62.000kr per medarbetade och år. Hur ser det ut i ditt företag?

Investeringskalkyl 1:

Ni förhindrar en medarbetade från att bli utbränd. Förutom
analysen investerar ni 50.000kr i proaktiva åtgärder. 
ROI: 371500/28500 = 400%

Investeringskalkyl 2:

100 medarbetare med 35.000kr lön/mån, ink skatt ger en total lönekostnad om 42 miljoner kronor per år.

Produktivitetsförlusterna på grund av stress kalkyleras till
6 miljoner/år.

Breathe analys identifierar de 20 mest stressade 
medarbetarna som får proaktivt stöd som kostar 20.000kr och minskar produktivitetsförluster med 10%. 


Det ger en ROI på 274%

Våra tjänster

Medarbetaranalys

Medarbetaranalysen syftar till att ge ett snabbt nuläge av välmående, stress och eventuella problemområden i er organisation.
Ni får en statistiskt säkerställd nivå på stress i organisationen. Analysen visar också var orsakerna finns så ni kan starta ett förbättringsarbete där det verkligen behövs och är mest effektivt.

Digital hälsocoach

Breathes digital hälsocoach är en unik lösning för att skapa bättre och hållbar hälsa och engagemang. Lösningen arbetar både på individ och organisationsnivå. Våra studier visar lägre stress och individuella beteendeförbättringar som förbättrar dialog, samarbete, engagemang och produktivitet i organisationen.

Utbildning och föreläsningar

Breathe har studerat och forskat kring hälsa och stress sedan 2015. Vi har skapat föreläsningar baserat på vad vi själva hade behövt veta innan vi blev utbrända. Välj mellan olika inriktningar och djup för att skapa ökad kunskap, beteendeförbättringar och bättre hälsa i din organisation.