HumAInity Open Innovation Challenge want to help tackle mental health issues together.
How can AI innovation enhance and empower mental well-being?

Breathes lösning reducerar stress och förbättrar välmående. Lösningen ger ökat självledarskap och beteendeförbättringar genom feedback som bygger på avancerad analys – Som en riktigt bra coach helt enkelt. Stort tack till SingularityU Samsung FurhatRobotics Swedbank SavetheChildren and Accenture och juryn från respektive organisation.