för HR och Ledning

78.200, eller 46% av alla sjukskrivningar är stressbaserad idag1

Arbetsgivarkostnaden för en utbränd är 392.000kr2

Men de stora kostnader ligger hos de sjuknärvarande – De som ligger i riskzonen för utbrändhet.

Dessa medarbetare är så stressade att ett normalt företag förlorar 38 % av sin produktivitet3. Och det är dessa, ofta era mest engagerade medarbetare, som blir utbrända i ett senare skede.

Det innebär att ett normalstort företag om 350 anställda förlorar runt 21.000.000kr per år4 !

Vad innebär det för ditt företag?

Källa:
1. Enligt Försäkringskassan var 179.121 sjukskriva 2017. 46% av dessa är stressrelaterade
2. Arbetsmiljöverket av.se
3. 34% is so stressed the employer lose 38% of productivity; Lohela Karlsson M Hagberg J, Bergstrom G. Production lose among employees perceiving work environment problems.
4. Vi räknar med en lönekostnad (inkl skatt) om 50.000kr per anställd och månad. Detta ger en produktivitetsförlust på 21.000.000 kronor för en organisation om 350 anställda per år!

78.200, eller 46% av alla sjukskrivningar är stressbaserad idag1

Arbetsgivarkostnaden för en utbränd är 392.000kr2

Men de stora kostnader ligger hos de sjuknärvarande – De som ligger i riskzonen för utbrändhet.

Dessa medarbetare är så stressade att ett normalt företag förlorar 38 % av sin produktivitet3. Och det är dessa, ofta era mest engagerade medarbetare, som blir utbrända i ett senare skede.

Det innebär att ett normalstort företag om 350 anställda förlorar runt 21.000.000kr per år4 !

Vad innebär det för ditt företag?

Källa:
1. Enligt Försäkringskassan var 179.121 sjukskriva 2017. 46% av dessa är stressrelaterade
2. Arbetsmiljöverket av.se
3. 34% is so stressed the employer lose 38% of productivity; Lohela Karlsson M Hagberg J, Bergstrom G. Production lose among employees perceiving work environment problems.
4. Vi räknar med en lönekostnad (inkl skatt) om 50.000kr per anställd och månad. Detta ger en produktivitetsförlust på 21.000.000 kronor för en organisation om 350 anställda per år!

Den kritiska frågan

Är det möjligt att hjälpa medarbetaren innan hen blir sjuk av stress?

Det enkla svaret

Nu är det!

Det har aldrig varit lättare att fatta
rätt beslut, i rätt tid med rätt information.

 

Breathe hjälper dig med dina viktigaste resurser – dina medarbetare.

 

Hur mår dina medarbetare? Hur ser engagemanget ut? Är det någon
som håller på att bli utbränd? Finns det stressrelaterade kostnader som måste åtgärdas? Hur stora är dem och var ligger problemet?

Om du kunde svara på dessa frågor, i realtid, hur värdefullt skulle det vara för dig?

Breathe hjälper dig fatta bättre beslut, tidigare, för bättre resultat.

“Nu kan vi på HR äntligen få ett riktigt underlag för riktiga diskussioner med CFO och VD”
HR-chef på större tjänsteföretag

Proaktiva interventioner och investeringar

Vi vet att proaktiva förbättringar är enklare, snabbare och mer kostnadseffektiva är reaktiv problemhantering.

Breathe ger dig visualiseringar, analyser och prognos över hälsan i organisationen. Tänk dig en medarbetarundersökning som ger dig det beslutsunderlag som du verkligen hade velat ha.

Då kan du agera när problem är små och enkla att hantera, istället för att vänta på att dina bästa, mest engagerade medarbetare blir sjukskrivna.

Visste du att en medarbetare med binjureutmattning normalt är sjukskriven 2år! Och troligen inte kommer tillbaka till samma position som tidigare – vilka kostnader ger det dig?

If you can measure it, you can manage it.” Peter Drucker

Proaktivitet. Mycket bättre än reaktiv behandling.

Kostnader för stress

Som arbetsgivare är vi helt beroende av våra medarbetare. Det är våra medarbetare som kodar, säljer, tar hand om kunder, bygger varumärke och skapar värde för våra kunder.

Medarbetarna är också en av våra största kostnader. Detta har drivit rationaliseringar. Rationaliseringar som gjort att varje medarbetare har ökat produktiviteten, men också mindre tid till reflektion och återhämtning.

Rationaliseringarna tillsammans med samhällsutvecklingen har fått konsekvenser för arbetsmiljön och ökat stressen hos oss alla. Vi ser idag stress som den största anledningen till sjukskrivningar och illamående i alla samhällskategorier.

46% av sjukskrivningarna eller ca 80.000 av oss, var sjukskrivna för stress 2017. Mellan 2009 och 2015 var ökningen av stressrelaterade sjukskrivningar 140%.

Orsakerna är många, men en av de främsta drivkrafterna till stress är att vi helt enkelt inte låter hjärnan vila tillräckligt. Krav på oss själva och från omgivningen gör att vi inte längre ”har tid”. Vi har inte tid till vila, fysisks aktivitet och att ta hand om oss själva som vi behöver.

Det finns studier som visar att att svenska 30-åringar aldrig varit i så dålig fysisk och psykisk form som idag!

Det är sant att stress kan förbättra fokus och ge ökade resultat. För många av oss har stressen gått för långt. Stressen påverkar oss negativt med te-x ökad irritation och sämre sömn som följd.

Enligt Arbetsmiljöverkets studier säger sig 43% av männen och 51% av kvinnorna ha ett ”psykiskt påfrestande” arbete, och runt 20% säger att de har svårt att sova på grund av sitt arbete.

Studier från Karolinska Institutet visade att i en normalpopulation var 34% av medarbetarna så stressade att de förlorade 38% av sin produktivitet. Det blir 12.9% förlorad produktivitet i normalpopulationen!

Professor Lennart Levi, svensk stressforsknings nestor, säger att redan vid måttlig stress kan vi se produktiviteten reduceras med 40% på grund av att den kognitiva förmågan minskar vid stress.

Stress förändrar hjärnans neurala kretsar. Vid studier i USA har man använt magnetröntgen och undersökt högskolestudenter före, under och efter tentamensperioden. Studien visade att studenterna under tentamensperioden fick försämringar i hjärnas vita massa: Det vill säga, kopplingarna mellan hjärncellerna försämrades. Tentamensperioden är som tur är kort, och skadorna hade återbildats en månad efteråt. Längre perioder av stress kan däremot orsaka kroniska skador i hjärnan med minskad kognitiv funktion som följd.

Den grundläggande orsaken till stress på arbetsplatsen är hög arbetsbelastning och låg egenkontroll. Men vi har också det som benämns ”honungsfällan” hos högt engagerade medarbetare. Det vill säga att arbete är så stimulerande att medarbetaren tappar kontrollen och minskar fysisk aktivitet, sover mindre och sämre och lägger mindre tid på sociala relationer. Detta leder ofta till utmattningssyndrom. En utbränd medarbetare kostar dig (minst) 492.000kronor enligt Arbetsmiljöverket.

Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi, har i samarbete med Volvo Transport kartlagt kostnaderna för utbrändhet bland chefspositioner. Den totala kostnaden för en utbränd mellanchef med en budget på 100 miljoner kronor att ansvara för, hamnade på ca 4 miljoner kronor – före sjukskrivning!

Den stora kostnaden var inte frånvaron utan att personen inte orkade att ta tag i saker och därmed fattade felaktiga beslut under det sista året på jobbet. Kostnaden för en medarbetare är från 300.000 kr och uppåt och samhällskostnaden är 70 miljarder säger Professor Bengt Arnetz.

Om du stressar på jobbet blir du mindre kreativ, ovillig till att förändra ditt arbetssätt och bidrar till sämre kvalitet på produkter och tjänster. Det här är väldigt svårt att mäta. Det handlar om uppskattningar, säger Bengt Arnetz. Och han får stöd för sina beräkningar från FN-organet ILO (International Labour Office) som granskat vad stress och mental ohälsa kostar i EU-länderna. I genomsnitt handlar det om 3-4 procent av landets BNP. I Sverige är det 3,5 procent av BNP, nästan exakt 70 miljarder, säger Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi, som har gjort de indirekta kostnaderna tydligare.

Lennart Levi har tidigare räknat ut vad stressen sammanlagt kostar de 15 medlemsländerna. Siffran blev 2 000 miljarder kronor.

Breathe hjälper dig till hållbara hälsa, kontakta oss på hello@breathemedtech.com

Sammanfattning

Vad vi gör

 • Säljer en proaktiv hälsolösning för bättre hälsa, engagemang och
  ökad produktivitetsom dessutom hjälper dig undvika utbrändhet I din organisation

Varför

 • Stress ger er produktivitetsförsluster på över 10%1
 • En utbränd medarbetare kostar er 492.000kronor 2
 • Stressrelaterade sjukdomar skapar stort lidande för de drabbade
 • 2017 hade Sverige 80.000 sjukskrivna på grund av stress

Affärsmodell

 • SaaS abonnemang + konsultstöd kring proaktivt hälsoarbetet

Hur fungerar det

 • Medarbetarna gör självskattning som leder till självreflektion
 • Medarbetarna får feedback och stöd till självledarskap, i realtid
 • Företaget för analyser, visuliseringar och stöd till proaktiva insatser
 • baserade på Mindtemps AI-funktion

Beräknad avkastning på investering

 • 400% ROI inklusive proaktiva interventioner
Källa:
34% is so stressed that the employer lose 38% productivity Lohela Karlsson, Hagberg J, Bergström G.- Production loose Among employees perceiveing work environment problems.
Arbetsmiljöverket 2018