För medarbetaren

Du får en hälsocoach i din mobil

Personlig utveckling börjar med självreflektion som skapar självinsikt. Oberoende om du är
Ingemar Stenmark eller Peter Wallenberg – du försöker, misslyckas, lär dig och använder
självledarskap för att förbättrar din egen utveckling.

Breathe hjälper dig med självreflektion och visar hur du utvecklas. Och stöttar dig om du behöver
förändra något – Din egen privata hälsocoach i din mobil.

Du investerar 15 sekunder per dag och Breathe ger dig visualiseringar, analyser och
feedback. Det har aldrig varit lättare att ha en bra hälsa.

*Self-improvement starts with self-reflection – Daniel Goleman*
*Psykolog som blev världskänd med boken om emotionell intelligens*

1st line support

Om något i ditt beteende riskerar att försämra din hälsa ger vi dig konkreta råd till förbättringar. Vi kallar det 1st line support.

Precis som skall sätta syrgasmasken på dig själv först, innan du hjälper andra när du flyger. Måste du ta hand om din egen hälsa först, innan du kan hjälpa familj, vänner eller kollegor.

Du känner troligen någon som blivit utbränd. Det är ju de vanligaste orsaken till sjukskrivning idag.

Tänk om de vetat att de skulle bli sjuka av stress, och vilket lidande det skulle ge dem – hade de gjort någon förändring innan de blev sjuka?

Breathe ger dig möjlighet att följa din hälsa och varnar dig för ohälsa. Du kan till och med få riskanalyser och prognoser direkt i mobilen.

Mind your own business

“Om de som drabbats av utbrändhet visste att de skulle bli utbrända –
då skulle ingen bli sjuk!”