För Linjechefen

Hälsostatus med stöd i realtid

Breathe ger dig ett kostnadseffektivt faktabaserat beslutsunderlag.

Du får analyser, visualiseringar, K/I-analyser, prognoser,
riskbedömning och 1st line support, i realtid, om något behöver rättas till.

Du foksuera på det du är bäst på, och Breathe hjälper dig med hälsa och engagemang

Proaktiv hälsohantering som den ska vara

Analyser, kalkyler och prognoser för bättre proaktiva beslut

 

När du får bättre beslutsunderlag kan du fatta bättre beslut, när de behövs, inte efteråt.

Med proaktiva insatser kan ni minska skadlig stress och utbrändhet och samtidigt förbättra kreativitet och produktivitet.

Hur ser er beslutsprocess ut när skrivaren inte orkar längre? Hur ser beslutsprocessen ut när er medarbetare inte orkar längre?

Breathe hjälper dig, i realtid, att fatta bättre beslut tidigare.
Och det kostar mindre än en kopp kaffe per dag.

1st line support för chefer, specialister och andra som måste hjälpa andra.

 

Du som chef över en avdelning, grupp eller projekt har ofta en specialistkompetens inom ditt område – Vi ger dig hälsokompetensen

Är du ansvarig för ett projekt eller en grupp och behöver bättre förståelse för
hälsan i gruppen & projektet? Lugn, MindTemp hjälper dig.

Genom vår 1st line support ger vi dig analyser, visualiseringar och första hjälpen
om något inte ser bra ut.

Om analysen visar att stressen börjar bli för stor visar MindTemp dig vilka hälsoområden som behöver stöttning. Kankse är det gruppens sömn som är för låg och ger koncetrationssvårigheter? Då visar vi det och berättar hur sömn påverkar kognition och vad du kan hjälpa gruppen med, handfasta enkla råd helt enkelt.

Det tar dig inte mer än 5 minuter, lätt som en plätt

Vad vi analyserar

Vår AI-analys använder åtta dimensioner som forskningen visat är proaktiva för hälsa och stress. Analysen ger visualiseringar, riskberäkningar och varnar både individ och organisation om stressen börjar bli skadlig.

För en organisation om 500 anställda innebär det att Breathe analyserar 1 miljon variabler per år. Det är mer än någon individ kan hantera, och än mindre analysera kontinuerligt. Breathe gör det i realtid, varje dag.

Breathe lösning ger dig bättre proaktiv styrning av dina viktigaste resurser, dina medarbetare.

1. Du ser i realtid var, avdelning eller roll, det finns problem i organisationen
2. Du ser inom vilket område problemet manifesterar sig, tex konflikter mellan medarbetare i en grupp
3. Du ser hur olika områden samverkar (korrelation) för ökad förståelse och proaktiv intervention, tex att dålig sömn ger sämre emotionell balans
4. Breathe är evidensbaserat och kvalitetssäkrat
5. Du får prognoser och kan se om små problem är på väg att utvecklas mot större problem
6. Du får riskanalyser som hjälper dig bedöma hur allvarligt ett område är
7. Medarbetarna för stöd för självledarskap
8. Linjecheferna får stöd att agera proaktivt
9. Ledningsgrupp får analyser och visualiseringar som stöd för strategiska beslut och investeringar