Om oss

Vi ger dig bättre hälsa, mindre stress och ökat engagemang. Du får en AI-lösning med analyser, visualiseringar, prognoser, kalkyler och 1st hjälpen vid stress om det behövs.

Du kan arbeta proaktivt istället för reaktivt. Som en medarbetarundersökning skulle vara.

Vision

Ingen av våra användare skall drabbas av skadlig stress

Varför:

Jag var med och startade teleoperatören Tre. Som processansvarig ansvarade jag för att våra processer fungerade både mot interna och externa kunder. När vi inte hade tillräcklig systemstöd fick jag i uppdrag att ”lösa det”, vilket bland annat innebar att jag byggde ett fullständigt supply chain system, inklusive provisionering, samtidigt med andra arbetsuppgifter. Detta fungerade i tre år innan jag kollapsade på väg till arbetet.

Idag har vi en lösning som skulle hindrat mig, och alla mina kollegor som drabbas av utmattning, att undvika sjukdomen.

Dessutom skapar vi hållbar lönsamhet med stora ekonomiska vinster för företag och organisationer som använder våra tjänster.

Creating Magic

Yang Zhao

Psykometri

Per Klingberg

Psykolog

Sverker Månsson

Grundare och VD

Göran Wetterqvist

Bokföring

Sverker Månsson

CFO

Lars Temnerud

Cognitive Neuroscience &
Positiv Psykologi

Rekrytering

• Försäljningsansvarig
• Digital kommunikationsguru
• HR & Hälsostrateg

Breathe är vetenskap Möt våra forskare

STEPHANIE BONN

Assistant Professor & Postdoc Karolinska Institutet
Research Manager
Proaktiv stresshantering

”Min forskning vid Karolinska Institutet handlar övergripande om hur vår hälsa påverkas av våra levnadsvanor och hur vi med hjälp av digitala lösningar kan skapa de bästa förutsättningarna för goda levnadsvanor. Vi behöver hitta nya och moderna strategier att arbeta förebyggande inom hälsa. Därför är det extra spännande att vetenskapligt utvärdera det verktyg som Breathe utvecklat i syfte att hjälpa människor att bibehålla sitt välmående.”

RICHARD TORKAR

Professor Chalmers and the University of Gothenburg
AI -development & Statistic and IT -advisory

”Dom vetenskapliga frågeställningarna som Breathe arbetar med kräver avancerad analys. Målet är att dessa analyser, i slutändan, leder till att människor kan få hjälp med att bibehålla sitt välmående.”
Vi behöver hitta nya och moderna strategier att arbeta förebyggande inom hälsa. Därför är det extra spännande att vetenskapligt utvärdera det verktyg som Breathe utvecklat i.”

LUCAS GREN 

Postdoc, Chalmers and the University of Gothenburg Psychometric & AI -development
Proaktiv stresshantering

”Breathe har potential att bli ett verktyg som kan förhindra lidande för väldigt många människor. Därför är det en ära att få vara med och utveckla produkten tillsammans med andra som också brinner för att minska lidandet och öka välmående i samhället.”
Vi behöver hitta nya och moderna strategier att arbeta förebyggande inom hälsa. Därför är det extra spännande att vetenskapligt utvärdera det verktyg .”

Advisory Board

Linus Malmberg

Johan Ranstam

Pontus Holgerson

Resellers Partnership