Våra tjänster

Medarbetare som mår bra gör bra.

Breathe hjälper er att analysera och förbättra medarbetarskap för hållbar lönsamhet.

Forskning kring effektiva team, som Googles berömda Aristoteles projekt, förutsätter att alla mår bra. Men studie efter studier visar att 20-40% av era medarbetare mår dåligt på grund av stress.

Breathe hjälper er med det som verkligen är viktigt, hållbar hälsa för bättre engagemang, effektiva team och ökad lönsamhet.

Medarbetarundersökning

Engagemang, produktivitet och lönsamhet startar med medarbetare som mår bra och medverkar till en positiv kultur.

Stress försämrar engagemang, rationellt beslutsfattande och ger i värsta fall utbrändhet med stora kostnader.

Vår medarbetarundersökning fokuserar på stress och välmående. Undersökningen visar er om det finns skadlig stress och vilka faktorer om driver stressen.

Baserat på analysen ser ni orsak – verkan förhållande. Ni kan då göra förbättringar som verkligen ger resultat.

Ni får ännu bättre resultat om ni går en pulserande analys och arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete. Ring oss så berättar vi hur.

Vad: Digital medarbetarundersökning med fokus på stress och ohälsa för att ge ett snabbt nuläge kring stress

Hur: Digital medarbetarundersökning som tar cirka 10 min att svara på

Varför: Vår analys visar om det finns stress och om så, vad som driver stressen i er organisation. Statistisk analys tillsammans med vår expertkunskap ger er underlag för att förbättra hälsa, engagemang och lönsamhet.

 

 

 

Medarbetarundersökning

Engagemang, produktivitet och lönsamhet startar med medarbetare som mår braoch medverkar till en positiv kultur.

Idag vet vi att stress försämrar engagemang, rationellt beslutsfattande och i värsta fall leder till utbrändhet och stora kostnader.

Vår medarbetarundersökning fokuserar på stress och välmående. Undersökningen visar er om det finns skadlig stress och vilka faktorer om driver stressen.

Baserat på analysen ser ni var det finns stress och vad det som driver stressen. Ni kan då göra förbättringar som verkligen ger resultat.

Vad: Digital medarbetarundersökning med fokus på stress och ohälsa för att ge ett snabbt nuläge kring stress

Hur: Digital medarbetarundersökning som tar cirka 10 min att svara på

Varför: Analysen visar om det finns stress och om så, vad som driver stressen i er organisation? Statistisk analys tillsammans med vår expertkunskap ger er underlag för att förbättra hälsa, engagemang och lönsamhet.

Digital hälsocoach

Breathe digitala hälsocoach hjälper både organisation och medarbetare till bättre
och hållbar hälsa.

Breathes digital hälsocoach stödjer medarbetarna till ökad självinsikt, självledarskap och beteendeförbättringar. Medarbetare får psykologiskt utarbetad
feedback med visualisering av sin hälsoutveckling.

Organisationen får avancerad analys med samband,
riskanalys och prognoser över utvecklingen. Detta innebär att er organisation kan arbeta förebyggande med databaserat beslutsstöd för rätt beslut vid rätt tillfälle.

Vad: Digital intervention för stärkt självledarskap som ger beteendeförbättringar och därmed reducerad stress. Användaren och organisation får statistisk analys med visualiseringar.

Hur: Lösningen arbetar med psykologisk analys. Positiv psykologi hjälper användaren till beteendeförbättringar och därmed bättre hälsa och lägre stress.

Varför: Stress är en av de stora kostnadsdrivarna i våra organisationer. Genom digitalt kontinuerligt förbättringsarbete får du en kostnadseffektiv lösning som både stödjer medarbetare och chefer till bättre hälsa. Och därmed engagemang, kvalitet och lönsamhet.

Digital hälsocoach

Breathe digital hälsocoach hjälper både organisation och medarbetare till en bättreoch hållbar hälsa

Breathes digital hälsocoach hjälper medarbetarna genom ökad självinsikt och beteeendeförbättringarbaserat på avancerad analys, psykologisk utarbetad feedback och nudging system.

Organisationen får avancerad analys med samband, riskanalys och prgnoser över utvecklingen. Dettainnebär att du som organisatin kan arbeta förebyggande med databaserat beslutsstöd för rätt beslut vid rätt tillfälle.

Vad: Digital intervention för stärkt självledarskap som ger beteendeförbättringar och därmed reducerad stress. Användaren och organisation får statistisk analys med visualiseringar.

Hur: Lösningen arbetar med psykologisk analys, stöd och positiv psykologi som ger användaren beteendeförbättringar och därmed bättre hälsa och lägre stress.

Varför: Stress och ohälsa är en av de stora kostnadsdrivarna i våra organisationer. Genom digitalt kontinuerligt förbättringsarbete får du en kostnadseffektiv lösning som både stödjer medarbetare och chefer till bättre hälsa. Och därmed engagemang, kvalitet och lönsamhet

Föreläsning: Hur du använder stress på bästa sätt

Stress är i grunden väldigt positivt och hjälper oss prestera bättre. Vi går igenom stressens biologi och hur vi kan hantera stress på ett bättre, mer funktionellt sätt.

Föreläsning baseras på forskning och litteraturstudier blandat med egen erfarenhet och andras erfarenheter kring utmattning.

Målet är att deltagarna ska få bättre förståelse för sin egen stress och andras stress. Vi blandar teoretiska och praktiska resonemang för att alla ska få bättre förutsättningar till bättre hälsa och undvika skadlig stress.

Föreläsning: Positiv psykologi

Positiv psykologi syftar till förbättrade tankemodeller och skapa positiva beteendeförbättringar.

Föreläsning baseras på de senaste 20 årens forskning kring positiv psykologi. Vi lyfter upp evidensbaserade modeller och enkla verktyg för bättre psykisk och mental hälsa.

Positiv psykologi ska inte förväxlas med positivt tänkande som kan leda helt fel. Positiv psykologi handlar om att förbättra det som är bra, och göra det både hållbart och bättre.

Konsulttjänster

Vill ni skapa lägre stress, bättre dialog & samverkan med ökad produktivitet och kundlojalitet?

Baserat på 25 års konsulterfarenhet och våra analyser hjälper vi er att skapa bättre hälsa och effektiva team.

Vi samarbetar med läkare, psykologer, hälsocoacher som baserat på våra digitala lösningar, hjälper er med ert förbättringsarbete.

Skriv till hello@breathemedtech.com så startar vi en digital dialog kring problem, möjligheter och lösningar.