Våra tjänster

Mätning och analys för proaktiva förbättringar

Breathe stödjer ditt förbättringsarbete och ger dig proaktiva möjligheter istället
för reaktiva problem.

Genom Breathes visualiseringar, prognoser och kalkyler kan du agera och justera innan något går fel.

Vad skulle 5% bättre engagemang, lägre stress eller bättre hälsa hälsa innebära för er?

För kostnaden av en kopp kaffe om dagen hjälper vi dig med engagerade och välmående medarbetare.

Analys av stress och orsakssamband

Idag är det viktigare än någonsin att stötta medarbetare till hållbara hälsa. Breathe stressanalys visar om det finns stress, stressnivån och orsaker till stress.

Nu är det många som arbetar hemifrån. Vi har inte det stöd från kollegor & organisation som vi brukar ha. Samtidigt är belastning från arbete och privata åtagande lika stora, om inte större, än tidigare.

Breathe stressanalys mäter grundläggande kategorier kring stress. Detta innebär att du och din organisation får en djupanalys av stress och var påfrestningarna kommer ifrån.

Stressanalysen innehåller också förslag på åtgärder mot stress.

Vad: Digital djupanalys av stress mha självskattning
Tid: Det tar ca 10 minuter av svara på enkäten
Vad ni får: Statistisk analys av stress, med normalfördelning, korrelationer, medelvärde, forecast och förslag på åtgärder
baserat på analysen
Pris: 39.500kr ex moms
Alternativkostnad: En utbränd medarbetare kostar ca 400.000kr enligt Arbetsmiljöverket

Hälsa

Analys, visualisering och realtidsförbättring av hälsa och stress genom personligt ledarskap.

Att förbättra hälsan och sänka stressen är den bästa investering du kan göra för dina medarbetare, och för organisationen.

Hälsa mäter, analyserar, visualiserar och stödjer medarbetarna till ökat självledarskap som ger bättre hälsa och lägre stress. Du ser, i realtid, vilka hälsokategorier som utvecklar sig positivt och om du behöver sätta in stöd. Behöver du sätta in stöd ser du inom vilket område stödet behövs. Inga mer gissningar. Dessutom följer du AFS 2015:4.

HurAnvändarna arbetar med självskattning och får stöd till ökat självledarskap.
Tid: 15 sekunder per dag
Pris: Ring 0707204051

Utbildningar

Förebyggande stresshantering baserat på stressens biologi.

 • Vad är stress?
 • Hur förebygger vi skadlig stress?
 • Hur kommer det sig att stress ger hjärt- & kärlsjukdomar?
 • Varför blir vi dumma av stress?
 • Vad är det bästa du som medarbetare eller chef kan göra för att
  minska stressen?

Detta och mer går vi igenom under en knapp timme.

Kanske den bästa investering du kan göra för att skapa bättre Hälsa med färre stressrelaterade skador i er organisation.

Hur: 55 min föreläsning
Pris: från 12.500kr ex moms

Företagsanpassad utbildning för lägre stress och bättre hälsa.

Vi utgår från er situation – hur ser hälsa och stress ut i er organisation?

Baserat på ert nuläget (använder ni Breathe ser vi orsak – verkan förhållande) tar vi fram en utbildning och träning som verkligen ger resultat för er.

Ni får träning som angriper orsakerna och därmed långsiktig förbättring av stressen i er organisation. Detta ger er också bättre produktivitet genom bättre samarbete i organisationen.

Hur: anpassad föreläsning med träning
Pris: Ring

Tilläggstjänster

Breathe hjälper dig från start till mål

Genom Breathes´ tilläggstjänster får du och dina medarbetare den bästa hjälpen för att komma igång med tjänsterna, stöd under tiden ni använder tjänsterna och hjälp till utveckling av medarbetare och organisation.

Tilläggstjänster:

 1. Kom-igång-hjälp Teknik
  Vi sätter upp systemet med alla användare, deras roller och
  organisationstillhörighet så att ni får de visualiseringar och statistiska analyser som ni behöver.
 2. On-boarding
  Vi ger alla användare utbildning kring vad och hur lösningen fungerar
  hur den hjälper mig som medarbetare till en hållbar hälsa.
  Utbildningen ger också grunderna för stressförståelse, vad är stress (psykologiskt
  och medicinskt, vilka konsekvenser ger stress för mig och min omgivning
  och hur lösningen hjälper mig och min omgivning till hållbar hälsa.
 3. Första hjälpen vid stress och ohälsa
  Baserat på den senaste forskningen stödjer vi grupp och enskilda kring proaktivt
  stressarbete och ökad teammognad för hållbar produktivitet och hälsa.
 4. Mental styrketräning för ökad motivation och stärkt personutveckling
  Baserat på Positiv Psykolog och motivationsteori stödjer vi personligt ledarskap.
  Utbildningen ger ökad motståndskraft mot stressrelaterad ohälsa och stärker individen till
  ökad självinsikt för ökad personligt ledarskap.
  Styrketräningen startar med behovsanalys och arbetar med att stärka individen inom de
  områden som ger mest nytta för individen.
 5. Utbildningar
  Vi utbildar kring hälsa och stress. Vårt fokus är framförallt proaktiv stresshantering och inspiration till bättre hälsa. Vi är 4 stycken som undervisar: 1 Psykolog 2 Beteendevetare med fokus på positiv psykologi och mental träning 3 Teaterregissör med 35års erfarenhet kring inspiration 4 Vår VD med praktisk erfarenhet kring utbrändhet och som forskat och utvecklat Breathe sedan 2014